Land for sale in Vangvieng, Vientiane

ວັງວຽງ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U475774
  • 4,446 ຕາແມັດ
ລາຄາຂາຍ ₭681,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຕອນດິນ
4,446 ຕາແມັດ
ລາຄາ / ຕາແມັດ
₭153,000

ທີ່ດິນ ປະກາດຂາຍໃນ ວຽງຈັນ

ອະສັງຫານີ້ແມ່ນ ຂາຍ ພ້ອມຕອນດິນເປົ່າຫວ່າງຂະໜາດ 4,446 ຕາແມັດ.ທ່ານສາມາດຊື້ ທີ່ດິນ ໃນລາຄາດລີ້ມຕົ້ນ ₭681,000,000 (₭0/SqM).

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່
Nearest Place ກິໂລແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 4,446 ຕາແມັດ
ກຳມະສິດທີ່ດິນ
ໃບຕາດິນ ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
Listed By
ບໍ່ມີ
Date Listed ເມສາ 21, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 9 ເດືອນຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U475774

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭625,000,000
4,446 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Vangvieng, Vientiane

ວັງວຽງ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ວຽງຈັນ Land / Private Island ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ

ໂທ ອີເມລ