ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂົງເຂດ

 • Sale
  ຊື້
  ₭92.4K - ₭78.6B
 • Sale
  ຂາຍ ໃນ FazWaz.la:
  310 ເຮືອນ
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ
  ₭1.39M - ₭139M
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ ໃນ FazWaz.la:
  154 ເຮືອນ

ສຳຫຼວດ ເຂດໃກ້ຄຽງ ຂອງ ວຽງຈັນ

ເຮືອນ ໃນ ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ ໃນ ວຽງຈັນ

ສີສັດຕະນາກ
Sale
ເຮືອນ 60 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭28.7M - ₭27.7B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ສີໂຄດຕະບອງ
Sale
ເຮືອນ 31 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭629M - ₭11.1B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຈັນທະບູລີ
Sale
ເຮືອນ 25 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭9.24M - ₭23.1B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ໄຊທະນີ
Sale
ເຮືອນ 17 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭878M - ₭32.4B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຫາດຊາຍຟອງ
Sale
ເຮືອນ 15 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭236M - ₭37B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ວັງວຽງ
Sale
ເຮືອນ 4 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭337M - ₭786M
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ໄຊເສດຖາ
Sale
ເຮືອນ 3 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭924M - ₭1.25B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ນາຊາຍທອງ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭4.16B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ແກ້ວອຸດົມ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭2.31B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ