ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂົງເຂດ

 • Sale
  ຊື້
  ₭1.32M - ₭80B
 • Sale
  ຂາຍ ໃນ FazWaz.la:
  306 ເຮືອນ
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ
  ₭1.41M - ₭51.8M
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ ໃນ FazWaz.la:
  149 ເຮືອນ

ສຳຫຼວດ ເຂດໃກ້ຄຽງ ຂອງ ວຽງຈັນ

ເຮືອນ ໃນ ວຽງຈັນ

ບັນດາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ໃນ ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ ໃນ ວຽງຈັນ

ສີສັດຕະນາກ
Sale
ເຮືອນ 60 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭29.2M - ₭28.2B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ສີໂຄດຕະບອງ
Sale
ເຮືອນ 31 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭640M - ₭11.3B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຈັນທະບູລີ
Sale
ເຮືອນ 25 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭9.41M - ₭23.5B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ໄຊທະນີ
Sale
ເຮືອນ 17 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭894M - ₭32.9B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຫາດຊາຍຟອງ
Sale
ເຮືອນ 15 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭240M - ₭37.7B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ວັງວຽງ
Sale
ເຮືອນ 4 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭353M - ₭800M
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ໄຊເສດຖາ
Sale
ເຮືອນ 3 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭941M - ₭1.27B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ນາຊາຍທອງ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭4.24B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ແກ້ວອຸດົມ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭2.35B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ