2 Bedroom Townhouse for rent in Vientiane

ຫາດຊາຍຟອງ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U471974
  • 2 ຕຽງ
  • 2 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 200 ຕາແມັດ
  • ມີພ້ອມແລ້ວ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭7,400,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
2
ຫ້ອງນ້ຳ
2
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
200 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ຕຶກແຖວ ແມ່ນເຮືອນ 200 ຕາແມັດ ພ້ອມ 2 ຫ້ອງນອນ ແລະ 2 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ຕຶກແຖວ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭7,400,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ເຮືອນເລກທີ່ U471974
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ ມິຖຸນາ 11, 2020
ທີ່ມາຂອງ ລາຍການອະສັງຫາ ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
ປະເພດເຮືອນ ຕຶກແຖວ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 200 ຕາແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 200 ຕາແມັດ

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭7,400,000 /ເດືອນ
2 2 100 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

2 Bedroom Townhouse for rent in Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,250,000 /ເດືອນ
2 2 100 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

2 Bedroom Townhouse for rent in Saphanthong Tai, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ