3 Bedroom Townhouse for rent in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U471970
  • 3 ຕຽງ
  • 2 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 100 ຕາແມັດ
  • ມີພ້ອມແລ້ວ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭18,300,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
3
ຫ້ອງນ້ຳ
2
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
100 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ຕຶກແຖວ ແມ່ນເຮືອນ 100 ຕາແມັດ ພ້ອມ 3 ຫ້ອງນອນ ແລະ 2 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ຕຶກແຖວ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭18,300,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ເຮືອນເລກທີ່ U471970
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ ມິຖຸນາ 11, 2020
ທີ່ມາຂອງ ລາຍການອະສັງຫາ ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
ປະເພດເຮືອນ ຕຶກແຖວ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 100 ຕາແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 100 ຕາແມັດ

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭20,800,000 /ເດືອນ
3 3 120 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

3 Bedroom Townhouse for rent in Phonsinouan, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ