3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U473474
  • 3 ຕຽງ
  • 3 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 25 ຕາແມັດ
  • ມີພ້ອມແລ້ວ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭5,300,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
1
ຫ້ອງນອນ
3
ຫ້ອງນ້ຳ
3
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
25 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ເຮືອນ ແມ່ນເຮືອນ 25 ຕາແມັດ ພ້ອມ 3 ຫ້ອງນອນ ແລະ 3 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ເຮືອນ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭5,300,000 ຕໍ່ເດືອນ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ເຮືອນເລກທີ່
U473474
ການກໍ່ສ້າງ
ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ມິຖຸນາ 11, 2020
ທີ່ມາຂອງ ລາຍການອະສັງຫາ
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
ປະເພດເຮືອນ
ເຮືອນ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
25 ຕາແມັດ

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭5,480,000 /ເດືອນ
3 3 7,000 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭13,700,000 /ເດືອນ
3 3 300 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Chomcheng, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭11,000,000 /ເດືອນ
3 2 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭7,300,000 /ເດືອນ
3 3 75 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭7,300,000 /ເດືອນ
3 2 530 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭7,300,000 /ເດືອນ
3 3 260 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭15,500,000 /ເດືອນ
3 3 380 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ