2 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U472014
  • 2 ຕຽງ
  • 2 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 850 ຕາແມັດ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭3,770,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
2
ຫ້ອງນ້ຳ
2
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
850 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ເຮືອນວິນລ້າ 2 ຫ້ອງນອນ ປະກາດໃຫ້ເຊົ່າໃນ ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ

ເຮືອນວິນລ້າ ແມ່ນເຮືອນ 850 ຕາແມັດ ພ້ອມ 2 ຫ້ອງນອນ ແລະ 2 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ເຮືອນວິນລ້າ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭3,770,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ເຮືອນວິນລ້າ
Storeys ບໍ່ມີ
ສະຖານທີ່ ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
Bedrooms 2
Nearest Landmark ບໍ່ມີ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 850 ຕາແມັດ
ພື້ນທີ່ດ້ານນອກ
This is the combined size of the terrace, pool, parking area, and sala. It does not include the size of the garden.
ບໍ່ມີ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ ບໍ່ມີ
ໄລຍະໃຫ້ເຊົ່າຕ່ຳສຸດ ບໍ່ມີ
ຫວ່າງ ນັບຈາກ ບໍ່ມີ
ສັດລ້ຽງ ບໍ່ມີ
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ
ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
ບ່ອນຈອດລົດ ບໍ່ມີ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ເມສາ 9, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 1 ປີຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U472014

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭4,240,000 /ເດືອນ
3 3 1,576 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,770,000 /ເດືອນ
2 2 100 ຕາແມັດ ເຮືອນ

2 Bedroom House for rent in Sokpalouang, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,330,000 /ເດືອນ
2 2 100 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

2 Bedroom Townhouse for rent in Saphanthong Tai, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,300,000 /ເດືອນ
2 1 100 ຕາແມັດ ເຮືອນ

2 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,240,000 /ເດືອນ
1 3 32 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ໂທ ອີເມລ