3 Bedroom Villa for rent in Sawang, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U472008
  • 3 ຕຽງ
  • 3 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 200 ຕາແມັດ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭17,900,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
3
ຫ້ອງນ້ຳ
3
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
200 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ເຮືອນວິນລ້າ 3 ຫ້ອງນອນ ປະກາດໃຫ້ເຊົ່າໃນ ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ

ເຮືອນວິນລ້າ ແມ່ນເຮືອນ 200 ຕາແມັດ ພ້ອມ 3 ຫ້ອງນອນ ແລະ 3 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ເຮືອນວິນລ້າ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭17,900,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ເຮືອນວິນລ້າ
Storeys ບໍ່ມີ
ສະຖານທີ່ ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ
Bedrooms 3
Nearest Landmark ບໍ່ມີ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 200 ຕາແມັດ
ພື້ນທີ່ດ້ານນອກ
This is the combined size of the terrace, pool, parking area, and sala. It does not include the size of the garden.
ບໍ່ມີ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 200 ຕາແມັດ
ໄລຍະໃຫ້ເຊົ່າຕ່ຳສຸດ ບໍ່ມີ
ຫວ່າງ ນັບຈາກ ບໍ່ມີ
ສັດລ້ຽງ ບໍ່ມີ
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ
ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
ບ່ອນຈອດລົດ ບໍ່ມີ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ເມສາ 9, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 1 ປີຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U472008

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭18,800,000 /ເດືອນ
3 4 600 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭18,800,000 /ເດືອນ
3 3 3,200 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭21,200,000 /ເດືອນ
3 3 120 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

3 Bedroom Townhouse for rent in Phonsinouan, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭18,800,000 /ເດືອນ
4 5 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ໂທ ອີເມລ