3 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U472030
  • 3 ຕຽງ
  • 2 ຫ້ອງນ້ຳ
  • 540 ຕາແມັດ
  • ມີພ້ອມແລ້ວ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭2,770,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
3
ຫ້ອງນ້ຳ
2
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
540 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ເຮືອນວິນລ້າ ແມ່ນເຮືອນ 540 ຕາແມັດ ພ້ອມ 3 ຫ້ອງນອນ ແລະ 2 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ເຮືອນວິນລ້າ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭2,770,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ເຮືອນເລກທີ່ U472030
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ ມິຖຸນາ 11, 2020
ທີ່ມາຂອງ ລາຍການອະສັງຫາ ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
ປະເພດເຮືອນ ເຮືອນວິນລ້າ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 540 ຕາແມັດ

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭17,600,000 /ເດືອນ
3 3 200 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sawang, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,620,000 /ເດືອນ
3 2 100 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sailom, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭6,470,000 /ເດືອນ
3 4 5,848 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,620,000 /ເດືອນ
3 2 2,000 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sikhottabong, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,160,000 /ເດືອນ
3 3 1,576 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,770,000 /ເດືອນ
3 3 350 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ