1 Bedroom House for rent in Xaythany, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U472064
  • 1 Bed
  • 1 Bath
  • 625 ຕາແມັດ
  • ມີພ້ອມແລ້ວ
ຕໍ່ເດືອນ ສຳຫຼັບສັນຍາ 1ປີ ₭12,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງນອນ
1
ຫ້ອງນ້ຳ
1
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ
625 ຕາແມັດ
ຄວາມພ້ອມ
ມີພ້ອມແລ້ວ

ເຮືອນ ແມ່ນເຮືອນ 625 ຕາແມັດ ພ້ອມ 1 ຫ້ອງນອນ ແລະ 1 ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ ໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເຊົ່າ ເຮືອນ ໄລຍະຍາວ ໃນລາຄາ ₭12,000,000 ຕໍ່ເດືອນ

Basic Information

ເຮືອນເລກທີ່ U472064
ການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ ມິຖຸນາ 11, 2020
ທີ່ມາຂອງ ລາຍການອະສັງຫາ ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
ປະເພດເຮືອນ ເຮືອນ
ພື້ນທີ່ພາຍໃນ 625 ຕາແມັດ

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭1,390,000 /ເດືອນ
1 1 70 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Dontiou, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭1,390,000 /ເດືອນ
1 1 70 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭24,000,000 /ເດືອນ
1 1 280 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭12,000,000 /ເດືອນ
1 1 99 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭6,470,000 /ເດືອນ
1 2 120 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Sikhottabong, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,620,000 /ເດືອນ
1 3 96 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭13,900,000 /ເດືອນ
1 1 1,056 ຕາແມັດ ເຮືອນ

1 Bedroom House for rent in Xaythany, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ