2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

  • ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭9,420,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭9,420,000

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

ເຮືອນທີ່ມີໃນ 2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane

Photo ລາຄາ ລາຄາ/ຕາແມັດ ຂະໜາດ ຕຽງ ຫ້ອງອາບນ້ຳ ຊັ້ນ Date Listed ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ເຂົ້າຊົມ ກຳມະສິດ

2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane ໃນ , ວຽງຈັນ

2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane ແມ່ນໂຄງການ ຄອນໂດ ແລະອາພາດເມັ້ນ ທີຕັ້ງຢູ່ , ວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ ຫ້ອງ

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ

ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ 2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane

ໂທ ອີເມລ