L'Avenir Estate

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ຂາຍ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭1,010,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

L'Avenir Estate

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ຂາຍ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭1,010,000,000

ອົງປະກອບຕ່າງຂອງໂຄງການ

ສະລອຍນ້ຳລວມ ສະລອຍນ້ຳລວມ ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 24ຂົ່ວໂມງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 24ຂົ່ວໂມງ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ບ່ອນຈອດລົດ ບ່ອນຈອດລົດ

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

ເຮືອນທີ່ມີໃນ L'Avenir Estate

Photo ລາຄາ ລາຄາ/ຕາແມັດ ຂະໜາດ ຂະໜາດດິນຫວ່າງ ຕຽງ ຫ້ອງອາບນ້ຳ Storeys Date Listed ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ເຂົ້າຊົມ

L'Avenir Estate ໃນ , ວຽງຈັນ

TempleTree Development"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}">L'Avenir Estate ແມ່ນໂຄງການ ເຮືອນ ແລະເຮືອນວິນລ້າ ທີຕັ້ງຢູ່ , ວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ ຫ້ອງ and was developed by TempleTree Development

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ

ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ L'Avenir Estate

ໂທ ອີເມລ