Vientiane Life Center (VLC)

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

  • 712   ຫົວ ໜ່ວຍ
  • 22 ຊັ້ນ
  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ (ທັນວາ 2021)
ຂາຍ (2 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭20,400,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

Vientiane Life Center (VLC)

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
712 ຫົວ ໜ່ວຍ
22 ຊັ້ນ
ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ (Dec 2021)
ຂາຍ (2 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭20,400,000

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

ເຮືອນທີ່ມີໃນ Vientiane Life Center (VLC)

Get notified when new homes are being added to Vientiane Life Center (VLC)

Vientiane Life Center (VLC) ໃນ , ວຽງຈັນ

Krittaphong Group"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}">Vientiane Life Center (VLC) ແມ່ນໂຄງການ ຄອນໂດ ແລະອາພາດເມັ້ນ ທີຕັ້ງຢູ່ , ວຽງຈັນ ແລະໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ່ ທັນວາ 2021. ມີທັງໝົດ 712 ຫ້ອງ ໃນຈຳນວນ 22 ຊັ້ນ and was developed by Krittaphong Group

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ

ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ Vientiane Life Center (VLC)

ໂທ ອີເມລ