1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ

  • ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭6,120,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ
ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭6,120,000

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

ເຮືອນທີ່ມີໃນ 1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane

Photo ລາຄາ ລາຄາ/ຕາແມັດ ຂະໜາດ ຕຽງ ຫ້ອງອາບນ້ຳ ຊັ້ນ Date Listed ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ເຂົ້າຊົມ ກຳມະສິດ

1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane ໃນ , ວຽງຈັນ

1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane ແມ່ນໂຄງການ ຄອນໂດ ແລະອາພາດເມັ້ນ ທີຕັ້ງຢູ່ , ວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ ຫ້ອງ

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ

ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ 1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane

ໂທ ອີເມລ