ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນ ໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

Video title
Explore hundreds of homes without leaving yours.

Why buy with FazWaz

A simpler experience to search, visit & buy
Tour homes on your schedule and control your offer online.
Buy a home in a few taps. We’ll guide you through it.
Book tours on your schedule. When you find the perfect home, start your offer online, and a dedicated buying agent will help you every step of the way.
We've done the walkthrough, so you don't have to.
Narrow down your search from the comfort of your own home with our 3D tours of hundreds of projects and their units.

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

Favorite Compare
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭10,100,000,000
4 3 620 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Luxury House for Sale in Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
  • 5% Rental Yield
3 bedroom ເຮືອນວິນລ້າ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭11,100,000,000
3 4 195 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

European Standard Modern Villa for Sale and Rent in Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
  • 1% Rental Yield
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,310,000,000
4 3 200 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for Sale or Rent in Dongnaxok Neua, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭19,400,000,000 ₭22,200,000,000
20,000 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for Sale on the Nam Khan River Luang Prabang

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
Favorite Compare
10 bedroom ໂຮງແຮມ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭11,100,000,000
10 10 550 ຕາແມັດ ໂຮງແຮມ

House for Sale Near Luang Prabang Airport

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
Favorite Compare
14 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭27,700,000,000
14 15 292 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for Sales Close to the Community

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭1,100,000,000
4 1.5 100 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedrooms House for Sale at Vientiane Xaysavang

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
  • 5% Rental Yield
4 bedroom ຕຶກແຖວ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,140,000,000
4 2 200 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

Townhouse in the Center of Vientiane Capital

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ເຮືອນ ທີ່ພ້ອມຂາຍ ແລະຕ້ອງການຂາຍດ່ວນ

ພຶງພໍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ? ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ສະເໜີ!

Favorite Compare
ທີ່ດິນ with N/A and N/A is available for sale in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ at the development
₭19,400,000,000 ₭22,200,000,000
20,000 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for Sale on the Nam Khan River Luang Prabang

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ