ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນ ໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Vientiane Life Center (VLC) in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭20,619,501
1 1 28 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Vientiane Life Center (VLC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
3 bedroom ເຮືອນ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭2,830,000,000
3 5 222 ຕາແມັດ ເຮືອນ

ເຮືອນແຄມທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,950,000,000
92,000 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for Sale in Nalao

ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
2 bedroom ເຮືອນ for sale at in ຈຳປາສັກ, ລາວ
₭363,000,000
2 2 80 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Small House For Sale In Pakse

ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ, ລາວ
3 bedroom ເຮືອນ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭882,000,000
3 2 120 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Fully furnished House next to the road

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Vientiane Life Center (VLC) in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭20,433,199
1 1 33 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Vientiane Life Center (VLC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
3 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭1,840,000,000
3 3 195 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for sale in Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Aanandi Riverview in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭1,330,000,000
1 1 30 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Aanandi Riverview

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ