ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນ ໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
4 bedroom ເຮືອນວິນລ້າ for sale at L'Avenir Estate in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭961,000,000
4 3 195 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

L'Avenir Estate

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,240,000,000
4 4 380 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Donpa Mai, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,240,000,000
4 3 334 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Thongkang, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,080,000,000
4 3 208 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Nalom, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,880,000,000
4 5 430 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Sikhottabong, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭5,090,000,000
4 4 3,200 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Xaythany, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,330,000,000
4 5 168 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນວິນລ້າ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭592,000,000
4 2 368 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

4 Bedroom Villa for sale in Sikhottabong, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ