ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

3 bedroom for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭2,740,000,000
3 5 222 ຕາແມັດ ເຮືອນ

ເຮືອນແຄມທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
4 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,100,000,000
4 5 530 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Sikhottabong, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
6 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,280,000,000
6 6 767 ຕາແມັດ ເຮືອນ

6 Bedroom House for sale in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
20 bedroom for sale at 20 Bedroom Apartment for sale in Phonsinouan, Vientiane in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,100,000,000
20 12 560 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

20 Bedroom Apartment for sale in Phonsinouan, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭7,070,000,000
4 6 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for sale on the river

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
7 bedroom for sale at in ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
₭5,660,000,000
7 8 1,550 ຕາແມັດ ເຮືອນ

7 Bedroom Villa for sale in Naxaythong, Savannakhet

ໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
4 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,200,000,000
4 4 380 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Donpa Mai, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
2 bedroom for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭848,000,000
2 2 100 ຕາແມັດ ເຮືອນ

A little old house for sale

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ