ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນ ໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

3 bedroom ເຮືອນ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭2,760,000,000
3 5 222 ຕາແມັດ ເຮືອນ

ເຮືອນແຄມທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭6,170,000,000
39,000 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Khoksawang, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
₭7,080,000,000
4 6 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for sale on the river

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭691,000,000
362 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Hongsouphap, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
7 bedroom ເຮືອນ for sale at in ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
₭5,670,000,000
7 8 1,550 ຕາແມັດ ເຮືອນ

7 Bedroom Villa for sale in Naxaythong, Savannakhet

ໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Aanandi Riverview in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭1,290,000,000
1 1 30 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Aanandi Riverview

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,970,000,000
2,872 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Vientiane Life Center (VLC) in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭20,433,199
1 1 33 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Vientiane Life Center (VLC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ