ລາວ ບ້ານແຫ່ງອະສັງຫາລິມາຊັບ

ພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນ ໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
4 bedroom ເຮືອນວິນລ້າ for sale at L'Avenir Estate in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭988,000,000
4 3 195 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

L'Avenir Estate

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,540,000,000
4 4 290 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Modern House for Sale at Vientiane Capital

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Vientiane Life Center (VLC) in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭20,619,501
1 1 28 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Vientiane Life Center (VLC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭94,600,000
651 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
1 bedroom ຄອນໂດ for sale at Vientiane Life Center (VLC) in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭20,433,199
1 1 33 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Vientiane Life Center (VLC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
 bedroom ທີ່ດິນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,010,000,000
92,000 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for Sale in Nalao

ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
4 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭946,000,000
4 3 1,232 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for sale in Nakhuay Kang, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
2 bedroom ເຮືອນ for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
₭346,000,000
2 2 80 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Holiday home on island of Namsong River near city, Vangvieng for sale.

ວັງວຽງ, ວຽງຈັນ, ລາວ