ບັນດາໂຄງການບ້ານໃໝ່ ໃນ ລາວ

ກວດເບິ່ງບາງລາຍການຂອງ ລາວ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມາຊັບໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເຮືອນເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກຂອງ ອະສັງຫາສິມາຊັບຂອງທ່ານ ທຽບກັບເຮືອນໃນຕະຫຼາດ ຂົງເຂດ ລາວ

  • ໃໝ່
3 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
$130,000
3 3 135 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for Sale or Rent in Thongphanthong, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
$170,000
568 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
$1,084,400
13,555 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Dontiou, Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
4 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
$125,000
4 3 200 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for Sale or Rent in Dongnaxok Neua, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
7 bedroom for sale at in ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
$617,000
7 8 1,550 ຕາແມັດ ເຮືອນ

7 Bedroom Villa for sale in Naxaythong, Savannakhet

ໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ, ລາວ
4 bedroom for sale at in ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
$772,000
4 6 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for sale on the river

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
2 bedroom for sale at in ວຽງຈັນ, ລາວ
$3,100
2 1 921 ຕາແມັດ ເຮືອນ

2 Bedroom House for sale in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
2 bedroom for sale at in ຈຳປາສັກ, ລາວ
$38,100
2 2 80 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Small House For Sale In Pakse

ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ, ລາວ