ລາວ

ພາບລວມຂົງເຂດ

 • Sale
  ຊື້
  ₭1.32M - ₭4.02T
 • Sale
  ຂາຍ ໃນ FazWaz.la:
  404 ເຮືອນ
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ
  ₭1.41M - ₭51.8M
 • Rent
  ໃຫ້ເຊົ່າ ໃນ FazWaz.la:
  169 ເຮືອນ

ເຮືອນ ໃນ ລາວ

ບັນດາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ໃນ ລາວ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ ໃນ ລາວ

ວຽງຈັນ
Sale
ເຮືອນ 157 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭9.42M - ₭37.7B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ອັດຕະປື
Sale
ເຮືອນ 49 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭42.4M - ₭14.1B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຫຼວງພະບາງ
Sale
ເຮືອນ 4 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭874M - ₭7.28B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຈຳປາສັກ
Sale
ເຮືອນ 3 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭360M - ₭5.83B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ສະຫວັນນະເຂດ
Sale
ເຮືອນ 2 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭874M - ₭5.83B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ສາລະວັນ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭1.18B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
ຫົວພັນ
Sale
ເຮືອນ 1 ຕອນ ສຳຫຼັບທ່ານ
Sale
ຊື້: ₭2.92B
ເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ເດັ່ນ
 • ລາວ