ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

  • ໃໝ່
$650 /ເດືອນ
3 3 135 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for Sale or Rent in Thongphanthong, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
$1,000 /ເດືອນ
3 2 500 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Khoknin, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
$150 /ເດືອນ
4 3 200 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for Sale or Rent in Dongnaxok Neua, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
$2,190 /ເດືອນ
2 2 91 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
$1,590 /ເດືອນ
1 1 51.94 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
$547 /ເດືອນ
1 1 60 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Golden Tree

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ