ລາວເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

Favorite Compare
₭15,200,000/ເດືອນ
1 1 55 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Belgian Club Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
₭8,965,000/ເດືອນ
1 1 37 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
₭7,750,000/ເດືອນ
2 2 100 ຕາແມັດ ຕຶກແຖວ

2 Bedroom Townhouse for rent in Saphanthong Tai, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
₭14,700,000/ເດືອນ
4 3 180 ຕາແມັດ ເຮືອນ

Teak Wood House for Rent in Xaysetha

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
Favorite Compare
₭16,800,000/ເດືອນ
3 2 100,000 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for Rent in Luang Prabang

ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
Favorite Compare
₭35,000,000/ເດືອນ
3 4 144 ຕາແມັດ ເຮືອນ

House for Rent and Sale in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ຄົ້ນຫາ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ໃນບັນດາໂຄງການຊັ້ນນຳ ໃນ ລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງ ບາງການພັດທະນາ ເຮືອນດີເດັ່ນ ຂອງ ລາວ