ລາວເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສຳຫຼວດ ເຮືອນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະຢາກໃຊ້ຊີວິດ ໃນ ລາວ ຜູ້ນຳຕະຫຼາດໃຫ້ເຊົ່າ ເຮືອນ

ພູມິພາກເດັ່ນ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກໃຫ້ການເຊົ່າໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ຂອງທ່ານ ທຽບໃສ່ຕະຫຼາດໃນ ລາວ

ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

₭27,700,000 /ເດືອນ
4 5 3,185 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭37,000,000 /ເດືອນ
4 5 600 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Sisangvone, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭8,230,000 /ເດືອນ
4 3 500 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Vatnak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭18,500,000 /ເດືອນ
4 5 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭41,600,000 /ເດືອນ
4 5 2,000 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Nongbone, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭24,000,000 /ເດືອນ
4 4 808 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ຄົ້ນຫາ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ໃນບັນດາໂຄງການຊັ້ນນຳ ໃນ ລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງ ບາງການພັດທະນາ ເຮືອນດີເດັ່ນ ຂອງ ລາວ