ລາວເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສຳຫຼວດ ເຮືອນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະຢາກໃຊ້ຊີວິດ ໃນ ລາວ ຜູ້ນຳຕະຫຼາດໃຫ້ເຊົ່າ ເຮືອນ

ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

  • ໃໝ່
₭5,827,250 /ເດືອນ
1 1 33 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Eden residence

ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭36,500,000 /ເດືອນ
4 5 600 ຕາແມັດ ເຮືອນ

4 Bedroom House for rent in Sisangvone, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭14,344,001 /ເດືອນ
1 1 51.94 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭8,965,000 /ເດືອນ
1 1 37 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,930,750 /ເດືອນ
1 1 60 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Golden Tree

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭16,137,001 /ເດືອນ
1 1 60 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ