ລາວເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ພູມິພາກເດັ່ນ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກໃຫ້ການເຊົ່າໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ຂອງທ່ານ ທຽບໃສ່ຕະຫຼາດໃນ ລາວ

ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

₭6,130,000 /ເດືອນ
1 1 48 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

1 Bedroom Apartment for rent in Naxai, Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,930,750 /ເດືອນ
1 1 60 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Golden Tree

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭2,830,000 /ເດືອນ
1 1 40 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

1 Bedroom Apartment for rent in Phonsinouan, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭8,965,000 /ເດືອນ
1 1 37 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

Landmark Diplomatic Residential Compound (DRC)

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭4,710,000 /ເດືອນ
1 1 45 ຕາແມັດ ອາພາດເມັ້ນ

1 Bedroom Apartment for rent in Vientiane

ໄຊເສດຖາ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭5,827,250 /ເດືອນ
1 1 33 ຕາແມັດ ຄອນໂດ

Eden residence

ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ຄົ້ນຫາ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ໃນບັນດາໂຄງການຊັ້ນນຳ ໃນ ລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງ ບາງການພັດທະນາ ເຮືອນດີເດັ່ນ ຂອງ ລາວ