ລາວເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ພູມິພາກເດັ່ນ ໃນ ລາວ

ສຳຫຼວດ ບັນດາຕົວເລືອກໃຫ້ການເຊົ່າໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ຂອງທ່ານ ທຽບໃສ່ຕະຫຼາດໃນ ລາວ

ບັນດາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າເດັ່ນ ຂອງ ລາວ ໃນ FazWaz.la

ສຳຫຼວດ ລາວ  ບັນດາລາຍການເຮືອນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ທ່ານ-ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ໃນ FazWaz.la!

  • ໃໝ່
₭6,060,000 /ເດືອນ
3 3 135 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for Sale or Rent in Thongphanthong, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭14,000,000 /ເດືອນ
3 3 300 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Chomcheng, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
  • ໃໝ່
₭10,300,000 /ເດືອນ
3 3 289 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for Sale or Rent in Donnokkhoum, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭17,700,000 /ເດືອນ
3 3 200 ຕາແມັດ ເຮືອນວິນລ້າ

3 Bedroom Villa for rent in Sawang, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭8,580,000 /ເດືອນ
3 3 400 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Kaolyao, Vientiane

ສີໂຄດຕະບອງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭7,460,000 /ເດືອນ
3 4 500 ຕາແມັດ ເຮືອນ

3 Bedroom House for rent in Thongkang, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ຄົ້ນຫາ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ໃນບັນດາໂຄງການຊັ້ນນຳ ໃນ ລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງ ບາງການພັດທະນາ ເຮືອນດີເດັ່ນ ຂອງ ລາວ