Land for sale in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U564496
  • 763 ຕາແມັດ
ລາຄາຂາຍ ₭18,600,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຕອນດິນ
763 ຕາແມັດ
ລາຄາ / ຕາແມັດ
₭24,400

ທີ່ດິນ ປະກາດຂາຍໃນ ວຽງຈັນ

ອະສັງຫານີ້ແມ່ນ ຂາຍ ພ້ອມຕອນດິນເປົ່າຫວ່າງຂະໜາດ 763 ຕາແມັດ.ທ່ານສາມາດຊື້ ທີ່ດິນ ໃນລາຄາດລີ້ມຕົ້ນ ₭18,600,000 (₭0/SqM).

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່
Nearest Place ກິໂລແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 763 ຕາແມັດ
ກຳມະສິດທີ່ດິນ
ໃບຕາດິນ ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ພຶດສະພາ 4, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 8 ເດືອນຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U564496

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ວຽງຈັນ Land / Private Island ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ

ໂທ ອີເມລ