Land for sale in Sangthong, Vientiane

ສັງທອງ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U564450
  • 41,956 ຕາແມັດ
ລາຄາຂາຍ ₭274,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຕອນດິນ
41,956 ຕາແມັດ
ລາຄາ / ຕາແມັດ
₭6,540

ທີ່ດິນ ປະກາດຂາຍໃນ ວຽງຈັນ

ອະສັງຫານີ້ແມ່ນ ຂາຍ ພ້ອມຕອນດິນເປົ່າຫວ່າງຂະໜາດ 41,956 ຕາແມັດ.ທ່ານສາມາດຊື້ ທີ່ດິນ ໃນລາຄາດລີ້ມຕົ້ນ ₭274,000,000 (₭0/SqM).

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່
Nearest Place ກິໂລແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 41,956 ຕາແມັດ
ກຳມະສິດທີ່ດິນ
ໃບຕາດິນ ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ພຶດສະພາ 4, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 8 ເດືອນຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U564450

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ວຽງຈັນ Land / Private Island ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ

ໂທ ອີເມລ