Land for sale in Sisattanak, Vientiane

ສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U564424
  • 857 ຕາແມັດ
ລາຄາຂາຍ ₭3,920,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຕອນດິນ
857 ຕາແມັດ
ລາຄາ / ຕາແມັດ
₭4,570

ທີ່ດິນ ປະກາດຂາຍໃນ ວຽງຈັນ

ອະສັງຫານີ້ແມ່ນ ຂາຍ ພ້ອມຕອນດິນເປົ່າຫວ່າງຂະໜາດ 857 ຕາແມັດ.ທ່ານສາມາດຊື້ ທີ່ດິນ ໃນລາຄາດລີ້ມຕົ້ນ ₭3,920,000 (₭0/SqM).

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່
Nearest Place ກິໂລແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 857 ຕາແມັດ
ກຳມະສິດທີ່ດິນ
ໃບຕາດິນ ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ພຶດສະພາ 4, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 8 ເດືອນຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U564424

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້

ເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄື

₭3,260,000
1,776 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ
₭3,730,000
1,390 ຕາແມັດ ທີ່ດິນ

Land for sale in Chanthabuly, Vientiane

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ວຽງຈັນ Land / Private Island ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ

ໂທ ອີເມລ