Land for sale in Vientiane

ໄຊທະນີ, ວຽງຈັນ
  • ເຮືອນເລກທີ່: U564448
  • 3,549,729 ຕາແມັດ
ລາຄາຂາຍ ₭79,300,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ
ຕອນດິນ
3,549,729 ຕາແມັດ
ລາຄາ / ຕາແມັດ
₭22,300

ທີ່ດິນ ປະກາດຂາຍໃນ ວຽງຈັນ

ອະສັງຫານີ້ແມ່ນ ຂາຍ ພ້ອມຕອນດິນເປົ່າຫວ່າງຂະໜາດ 3,549,729 ຕາແມັດ.ທ່ານສາມາດຊື້ ທີ່ດິນ ໃນລາຄາດລີ້ມຕົ້ນ ₭79,300,000,000 (₭0/SqM).

Basic Information

ປະເພດເຮືອນ ທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່
Nearest Place ກິໂລແມັດ
ຂະໜາດດິນຫວ່າງ 3,549,729 ຕາແມັດ
ກຳມະສິດທີ່ດິນ
ໃບຕາດິນ ບໍ່ມີ
ເຂົ້າຊົມ ບໍ່ມີ
Listed By
ຄົວແທນ / ຫຸ້ນສ່ວນ
Date Listed ພຶດສະພາ 4, 2020
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 8 ເດືອນຜ່ານມາ
ເຮືອນເລກທີ່ U564448

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້

ໂຄງການອ້ອມແອ້ມ

ວຽງຈັນ Land / Private Island ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ

ໂທ ອີເມລ